19 rokov

CV, peter zelnik,životopis

KOMPLEXNÝCH SKÚSENOSTÍ

LOGO_panther_2022.png

Mám know how, ktoré potrebujete.

ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZÁCIA

Jedna dokonalá fotografia je oveľa viac ako tisíc slov. Vizualizácie vašich nápadov tvorím s akcentom na detail a atmosféru, pretože vložiť do vizualizácie príbeh je nevyhnuté.

 
Ako to robím.

Začínam vytvorením digitálneho 3D modelu vášho objektu alebo dizajnu. Pomocou virtuálnych kamier hľadáme najlepšiu kompozíciu s cieľom kvalitne odprezentovať objekt. 

Počas tejto fázy som s vami v intenzívnom kontakte. Po odsúhlasení pozícii kamier pracujem ďalej na dokončení vizualizácie. Ďalšia fáza sa nazýva postprodukcia.  Zväčša po dvoch - troch korekciách sú architektonické vizualizácie pripravené ihneď k použitiu.

Čo dostanete.

Dve verzie finálneho záberu: Jeden vhodný pre online prezentáciu ( v 1K rozlíšení) a druhý vhodný  pre printovú prezentáciu. (nekomprimovaná verzia od 4K rozlíšenia)

Pristav_PIO_vecer_V1_16bit_sRGB.jpg
FOTOMONTÁŽ

O miestach a počte záberov sa rozhoduje po konzultácii s projektovým tímom alebo miestnymi orgánmi.

Fotomontáž vzniká prekrytím počítačom generovaného záberu s fotografiou. Obidva zábery vznikajú za identických podmienok. Sú fotené z rovnakého definovaného miesta, z rovnakej výšky, pod rovnakým uhlom. Parametre objektívu, sú použité aj vo vizualizačnom programe. Vzniknutá fotomontáž ukazuje vizuálny vplyv a architektonickú formu navrhovaného developmentu v kontexte lokality a jej okolitého prostredia.

Na našu prácu sa spoliehajú dizajnéri, architekti, projektanti pri vizuálnom hodnotení navrhovaného developmentu v štúdiach uskutočniteľnosti, územných a stavebných konaniach.

Sliderom na obrázku môžete posúvať z ľava do prava a naopak a tak si pozrieť pôvodnú fotografiu a novú vizualizáciu - fotomontáž osadenú v originálnej fotografii.

Pôvodný areál fotený dronom. Navrhované nové ubytovacie zariadenie spolu s wellnesom je vložené do fotografie. Požadované zadanie bolo vytvoriť zimnú atmosféru. Preto som musel vyrobiť nový les, zasnežené okolie aj s cestou. Takisto vhodne doplniť sneh na strechy objektov.

VIDEO

Zaručená cesta ako dosiahnuť WOW u vašich klientov je inšpirujúce video. Ide o perfektný nástroj ako ich vziať na vzrušujúci výlet a objaviť váš zaujímavý produkt alebo dizajn.

Samozrejme aj v tomto prípade kladiem veľký dôraz na detail a atmosféru.

Ako to robím.

Na začiatku spolu diskutujeme o scenári a vašom zámere. Potom vytvorím video v zjednodušenej grafike kde vidíte postupnosť záberov, dĺžku videa či zvukovú stopu. V tejto fáze dokážete vycítiť predpokladaný výsledok. 

Čo dostanete

Väčšinou po dvoch - troch kolách korekcií je video hotové a vaše. Doručím ho v 1080 HD rozlíšení.

Napríklad v tomto prípade vizualizácia a animácia bola výborným prostriedkom ako podporiť celosvetovú súťaž v olepovaní áut GLOBAL CAR WRAPPER AWARDS 2020. 

Situácia vyvolaná COVID19 nedovoľovala organizovať súťaž ako zvyčajne a tak vznikol nápad o virtuálnej trofeji, ktorú získa víťaz a môže sa ňou oficiálne hrdiť ako najlepší car wrapper na svete.

www.carwrapper.com

@carwrapper3d

VIZUALIZÁCIE - Galéria

Architektonická vizualizácia vám a vášmu klientovi, umožňuje získať reálnu predstavu o navrhovanom diele. Už vo veľmi skorej fáze viete poskytnúť dostatok informácii, pre úspešné z obchodovanie diela. 

 

VIDEO - Galéria

Architektonická animácia umocňuje a dopĺňa celkovú predstavu o budúcom projekte. Charakteristické sú prelety objektom alebo jeho oblety.  Takto v krátkom čase klient získa komplexnú a presnú predstavu o budúcom objekte alebo komplexe.

 

INTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA - Galéria

Interiérová vizualizácia je počítačom generovaná idea dizajnu vnútorného priestoru. Napomáha pri tvorbe a prezentácií klientovi. Je neodeliteľnou súčasťou marketingu a hrá významnú úlohu pri podpore v predaji nehnuteľností.